Mã số: O910003

Ngày đăng: 22/2/2018

Tên xe: FBI Truck

Tình trạng: Full

Giá OOC: 1500K

Giá IC: 400M

Hình thức giao dịch: GDTT tại Vĩnh Long / GDTG

Liên hệ người bán: Nguyễn Minh Tân

>