Mã số: O91002

Ngày đăng: 22/2/2018

Tên xe: FBI Rancher

Tình trạng: Full

Giá OOC: 1300K

Giá IC: 380M

Hình thức giao dịch: GDTT tại Vĩnh Long / GDTG

Liên hệ người bán: Nguyễn Minh Tân

>